Toate asociatiile de proprietari au nevoie de servicii de cenzorat oferite de personal specializat.

Activitatea de cenzorat implica numeroase responsabilitati de care ne achitam de fiecare data cu bine. In primul rand, cenzorii verifica toate actele, documentele, hotararile si regulamentele unei asociatii de proprietari. Toate neregulile observate sunt semnalate pentru a fi remediate.

Intocmim, in fiecare luna, rapoarte scrise in care este descrisa activitatea de gestiune a asociatiei de proprietari. Totodata, daca se constata unele abateri, sunt facute recomandari in privinta masurilor care pot fi luate. Anual, activitatea de cenzorat implica si intocmirea unui raport scris privind activitatea desfasurata in anul precedent – raport care va fi prezentat in Adunarea Generala.

Apeland la serviciile de cenzorat veti fi tinuti la curent cu toate modificarile aparute in legislatia de specialitate. Orice problema de natura financiar-contabila va fi rezolvata prompt.

In plus, oferim tuturor asociatiilor de proprietari asistenta de specialitate in domeniul resurselor umane si in cel fiscal prin transmiterea regulata a unor informari periodice in legatura cu modificarile aparute.


Ne ocupa si de verificarea a tot ceea ce tine de gestiunea financiar-contabila prin:

• Verificarea documentelor care stau la baza inregistrarii in contabilitate;

• Verificarea modului in care documentele contabile se regasesc in distribuirea sumelor in lista de plata a intretinerii;

• Verificarea efectuarii inregistrarilor in contabilitatea in partida simpla;

• Verificarea incasarilor si a cheltuielilor si justificarea acestora prin documente fiscale;

• Verificarea modului de constituire a fondului de rulment, a fondului de reparatii si a modului in care acestea sunt incasate;

• Verificarea penalizarilor si a modului in care ele sunt calculate;

• Verificarea inregistrarii tuturor documentelor de incasare si de plata in registrul de casa, precum si a reflectarii corecte a soldului acestuia;

• Verificarea registrului de banca si a prezentei in inregistrarile contabile a tururor operatiunilor bancare desfasurate;

• Verificarea calcularii corecte a statelor de plata si a respectarii reglementarilor legale in vigoare;

• Verificarea si monitorizarea echilibrului financiar al asociatiei de proprietari, reflectat de situatia pasivului si activului.