Servicii prestate clientilor in mod direct :

Cenzorate (cenzor) asociatii de proprietari
Pentru activitati de cenzorat lunar:

intre 150-500 lei brut/luna cu factura si chitanta fiscala.
Onorariul lunar este dimensionat in functie de marimea asociatiei (numar de apartamente), eventuale probleme de frauda, litigii intre persoane fizice si juridice, lipsa in gestiune etc.

Oferta definitiva: la sediul asociatiei de proprietari, dupa consultarea documentelor prezentate de reprezentantii Asociatiei la cererea expertului contabil.

Declaratii fiscale asociatii de proprietari
Pentru servicii de declaratii fiscale lunare/trimestriale/anuale:

Intre 50 – 80 lei/luna/asociatie cu factura si chitanta fiscala.
Onorariul lunar este dimensionat in functie de numarul de angajati si de eventualele probleme (restante, amenzi, penalizari etc.) privind fisa sintetica pe platitor primita de la ANAF.

Oferta definitiva: la sediul asociatiei de proprietari, dupa consultarea documentelor prezentate de reprezentantii Asociatiei la cererea expertului contabil.